Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2019

karolinnaa
18:27
6995 1765 390
Reposted fromvertigo-x vertigo-x viadivi divi
karolinnaa
18:15
4439 0394 390
Reposted froms3 s3 viadivi divi
karolinnaa
18:13
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
karolinnaa
18:12
1852 c7ad 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viairmelin irmelin
karolinnaa
18:10
9028 ab6c 390
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
karolinnaa
18:09
0244 de6d 390
Reposted fromtotal1ty total1ty viadivi divi
karolinnaa
18:06
1536 6dbb 390
Reposted fromzciach zciach vianebthat nebthat
karolinnaa
18:06
4222 c8fd 390
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viadivi divi

September 24 2019

karolinnaa
14:33
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
karolinnaa
14:33
0642 e701 390
Reposted fromzciach zciach
karolinnaa
14:28
3943 3b8d 390
Reposted fromGreyscale Greyscale viairmelin irmelin
karolinnaa
14:26
4640 fd3a 390
Reposted frombrainless brainless viairmelin irmelin
karolinnaa
14:23
8002 2ba3 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
karolinnaa
14:21
2056 314a 390
Reposted fromMtsen Mtsen viairmelin irmelin
karolinnaa
14:19
Nie liczyłem na nic. To znaczy liczyłem, że odwzajemnisz z czasem moje uczucie. Przecież nie mieściło mi się w głowie ni w sercu, że możesz nie odwzajemnić. Bo niby jak ty, cały mój świat, mógłby się mnie wyrzec?
Czekałem cierpliwie. Po tylu latach człowiek uczy się czekania. Umie czekać. Czekałem.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
karolinnaa
14:16

repost if you should be doing something that ISN’T soup.

Reposted fromwormstache wormstache viairmelin irmelin
karolinnaa
14:16
Reposted fromzelbekon zelbekon viairmelin irmelin
karolinnaa
14:15
Reposted fromtgs tgs viairmelin irmelin
karolinnaa
14:13
3173 a1aa 390
Reposted fromfeegloo feegloo viairmelin irmelin
karolinnaa
14:12
6210 871d 390
Reposted fromchudazupa chudazupa viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...