Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

karolinnaa
16:13
4258 5ac5 390
16:12
karolinnaa
16:12
8549 5d6a 390
Reposted fromzciach zciach viainsanedreamer insanedreamer
16:07
1068 0056 390

June 16 2018

karolinnaa
05:56
4258 5ac5 390

June 12 2018

karolinnaa
14:01
6134 4c1f 390
Reposted fromoll oll viainsanedreamer insanedreamer
karolinnaa
14:00
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
karolinnaa
11:29
9416 22d4 390
Reposted fromdontbemad dontbemad viainsanedreamer insanedreamer
karolinnaa
11:28
4233 6303 390
Reposted fromDennkost Dennkost viainsanedreamer insanedreamer
karolinnaa
11:25
karolinnaa
07:45
8738 ba8c 390
Reposted frompiehus piehus viaHogattaa Hogattaa
karolinnaa
07:44
karolinnaa
07:44
7823 d490 390
Reposted fromnazarena nazarena viaHogattaa Hogattaa
karolinnaa
07:43
karolinnaa
07:37

June 09 2018

karolinnaa
14:52
1109 ea93 390
Reposted from4777727772 4777727772 viacontrapalabra contrapalabra
14:52
3889 a912 390
Reposted fromanananana anananana viacontrapalabra contrapalabra
karolinnaa
14:52
Jaka była? Była inna, była wyjątkowa. Nie była przystosowana do tego toksycznego świata. Była trochę jak takie dziecko. Kiedy poszła golić nogi, wracała cała we krwi. Cieszyła się kiedy widziała balon. Jej nagłe wybuchy złości i pokręcony charakter, raz była słodką delikatną dziewczynką, a za chwilę dziką i namiętną kobietą. Bolało ją, że ktoś krzywdzi, że ktoś umiera, że są wypadki, że jest zło, że ludzie są zawistni, nawet to że dziwki są tanie. Ale przede wszystkim, wierzyła w miłość jak nikt inny i kochała, kochała najmocniej na świecie.
— Autor nieznany

June 08 2018

karolinnaa
17:34
Reposted fromdoener doener viaSkydelan Skydelan
karolinnaa
17:34
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl