Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2018

karolinnaa
20:50
- Trzymasz życie bardzo krótko. - A cóż to ma znaczyć? - Boisz się wszystkiego, nad czym nie masz kontroli
— Becca Fitzpatrick – Szeptem
Reposted fromSkydelan Skydelan
karolinnaa
20:49

Jest ci zimno, ponieważ jesteś sama; żadne zetknięcie nie krzesze z ciebie tego ognia, który jest w tobie. Jest ci niedobrze, ponieważ najlepsze z uczuć, danych człowiekowi, najwyższe i najsłodsze, trzyma się z dala od ciebie. Jesteś niemądra, ponieważ jakkolwiek cierpisz, nie chcesz przyznać skinieniem tego uczucia, nie chcesz posunąć się krokiem tam, gdzie ono na ciebie czeka.
— Charlotte Brontë – Dziwne losy Jane Eyre
Reposted fromSkydelan Skydelan
karolinnaa
20:48
Nad niektórymi sprawami człowiek nie powinien się zanadto zastanawiać bo zwariuje. Umysł ludzki chodź i tak potężny nie jest w stanie pojąć niektórych rzeczy. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan

November 09 2018

karolinnaa
20:07
1799 5a7f 390
Reposted fromarumhc arumhc viaszydera szydera
karolinnaa
18:17
1999 b74a 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszydera szydera
18:15
8873 43b9 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaszydera szydera
karolinnaa
18:13
2777 e162 390
Reposted fromzciach zciach viahiroshima2 hiroshima2
karolinnaa
18:13
3262 dc14 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viahiroshima2 hiroshima2
karolinnaa
18:13
6305 0429 390
Reposted fromUbik Ubik viahiroshima2 hiroshima2

November 04 2018

karolinnaa
15:54
    Często ludzie wybaczają innym, tylko po to aby tamci wciąż byli cząstką ich świata.
     
— julkiii.photoblog.pl
Reposted fromwelovekate welovekate viaszydera szydera
karolinnaa
15:26
9093 7f4e 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
karolinnaa
15:10
Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
— Julian Tuwim
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
karolinnaa
15:08
Reposted fromFlau Flau viaszydera szydera
karolinnaa
12:58
8582 c164 390
Reposted fromrubinek rubinek viainsanedreamer insanedreamer
karolinnaa
12:58
8756 3372 390
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
karolinnaa
12:58
8731 b186 390
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
karolinnaa
12:57
karolinnaa
12:57
8569 898d 390
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer
karolinnaa
12:56

October 24 2018

karolinnaa
17:37
6087 4805 390
Reposted fromthetemple thetemple viaapieczarkowa apieczarkowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl