Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

karolinnaa
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viaegzystencja egzystencja
karolinnaa
Jedni są uzależnieni od papierosów, inni od hazardu, ja - od uniesień. Jakbym cała składała się z tych małych wzruszeń. Jakbym potrzebowała od czasu do czasu się rozpaść, tylko po to, by znów poskładać kawałeczki w całość.
— Cztery Wieki Później
karolinnaa
4015 c8a2 420
Reposted fromdelain delain viairmelin irmelin
karolinnaa
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viaegzystencja egzystencja

August 15 2017

karolinnaa
Reposted fromshakeme shakeme viaPrzygnebiona Przygnebiona
karolinnaa
7440 9c14 420
Reposted fromeyelyn eyelyn viaPrzygnebiona Przygnebiona
karolinnaa
karolinnaa
1564 2d31 420
Reposted fromMiziou Miziou viaPrzygnebiona Przygnebiona
karolinnaa
4067 941e 420
karolinnaa
2864 f2ed 420
Reposted fromiloveyou iloveyou viaszydera szydera
karolinnaa
9700 9278 420
Reposted frompiepszoty piepszoty viaszydera szydera
karolinnaa
8426 0c7e 420
Reposted fromhagis hagis vianyaako nyaako
karolinnaa
1141 39f4 420
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viaszydera szydera
karolinnaa
1765 3e7c 420
Reposted frommesoute mesoute viaszydera szydera
karolinnaa
1715 3afc 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
karolinnaa
1716 6450 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
karolinnaa
0032 3683 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszydera szydera

August 14 2017

karolinnaa
Zrozumcie, że język może ukryć prawdę, ale oczy - nigdy.
— Michaił Bułhakow
karolinnaa
2019 4985 420
Blue Is the Warmest Color
Reposted fromEmisja Emisja viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl