Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2018

karolinnaa
23:50
extra fabulous comics #524
Reposted fromshikaji shikaji viaSkydelan Skydelan
karolinnaa
23:49
8006 6acc 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viaSkydelan Skydelan
karolinnaa
23:47
Buntować się przeciw wam? A kto wy jesteście? Bezkształtna masa, amorficzny stwór, zatomizowany świat, tłum bez formy i konstrukcji. Waszego świata już nie można nawet rozsadzić. Sam się rozlazł.
— Sławomir Mrożek, Tango.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
karolinnaa
23:46
Nie rozumiem was. Jesteście tacy inteligentni, a jak tylko człowiek zechce zrobić coś tak zwyczajnego jak zgon, to wszyscy się dziwią. Co za ludzie!
— Sławomir Mrożek, Tango.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
karolinnaa
23:41
Nikt nie może ścierpieć podejrzenia, że o nic nie chodzi i, że nic nie wyniknie. Czy można szukać sensu nie wierząc w jego istnienie?
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
karolinnaa
23:33

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
karolinnaa
17:32
8004 377e 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viaSkydelan Skydelan
karolinnaa
17:32
Świat przeszkadza mi w życiu.
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
karolinnaa
17:31
9999 3a35 390
karolinnaa
17:31
0275 5d64 390
karolinnaa
17:30
Ożenić się w wieku 20 lat to jak wyjść z imprezy o 21:30. No chyba, że wychodzi się z imprezy z najwspanialszą kobietą na świecie, to czemu by nie.
— Tumblr
karolinnaa
17:30
4070 dadc 390
Reposted fromartlover artlover viahiroshima2 hiroshima2

July 03 2018

karolinnaa
22:21
karolinnaa
22:20
karolinnaa
22:20
4338 0064 390
Reposted fromryfik ryfik viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
karolinnaa
22:20
7087 a20b 390
Reposted fromflesz flesz viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
karolinnaa
22:20

June 30 2018

karolinnaa
20:32
3119 c0df 390
tak trzeba żyć
Reposted fromjodynaa jodynaa viahiroshima2 hiroshima2
karolinnaa
20:32
6365 ed81 390
Reposted fromkelu kelu vianebthat nebthat
karolinnaa
20:31
Reposted fromnebthat nebthat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl